jQuery(docue nt).retdy(:/acion"() { er
0212 858 02 78
0531 085 73 29
<
Sosyl- etiyaa KBiz/scpn >/spn >}/scpn >//p v < itle"="Ste-mizi Facebook üztifndfntyakip tian>linco=ass"stwit/nr>itle"="Ste-mizi Twit/nr üztifndfntyakip tian>linco=ass"sooglea>itle"="Ste-mizi oogle Yüztifndfntyakip tian>linco=ass"syoutub=>itle"="Ste-mizi Youtub= üztifndfntyakip tian>linco=ass"srss> /sa
<
co=ass"se nu> lincid=ge nu-te-m-11"2"co=ass"sevmednu-te-mmednu-te-m-ype=-custommednu-te-m-object-custommednu-te-m-hoe= ednu-te-m-11"2"ANASAYFA/saKrumsal//sa< < lincid=ge nu-te-m-9"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-9"Hakkmcızda/sa< lincid=ge nu-te-m-59"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-59"Belgeler/sa< /sli>GüacelHurda Fiyatları /sa<Hrda KAl marı /sa< < lincid=ge nu-te-m-1589"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-custommednu-te-m-object-custommednu-te-m-1589"Hrda KD-mirFiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1572"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1572"Hrda KAlm n\yumFiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1573 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1573"Hrda KBakmrFiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1574 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1574"Hrda KÇnkkoFiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1576 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1576"Hrda KKabloFiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1577 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1577"Hrda Kağıt Fiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-157" /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1578"Hrda KKtrtontiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1579"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1579"Hrda KKo mtiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1580"/o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1580"Hrda KKurşuntiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-158" /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-158" Hrda KMakinatiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1582"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-15"2"Hrda KMotortiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1583 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1583"Hrda KNikeltiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1584 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1584"Hrda KPaslanmaztiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1585"co=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1585"Hrda KPtl Şşaetiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1586 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1586"Hrda KPlastiktiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-1587 /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1587"Hrda KPleksitiyatları /sa< lincid=ge nu-te-m-158" /o=ass"sednu-te-mtednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-1588"Hrda KSrı Hiyatları /sa< /sli>İyetişim/sa<
<
<er
n,g> Hrda Kağıt Fiyatları /sh1 <
Anasayfa/sa< »H/spn oo=ass"scurrena>
data-id=g187">
<--[ kks=-fuel -> /arref="h#" !-- Gkks=-strss--> <
te-mscper te-mype="http://hscemea.org/Aggregg-eRaei,g>> /div ie-mrope"aame= co=ass"skks=-itle" >Hrda Kağıt Fiyatları /sdiv>/spn ote-mrope"araeingValu=">.5 /scpn >(90%) 2/spn ote-mrope"araeingCusna><2/scpn >(otes" /edta te-mrope"abrstRaei,g> omna nt="5/> /edta te-mrope"aworstRaei,g> omna nt="1/> /div ie-mrope"ate-mRevewped"/te-mscper te-mype="http://hscemea.org/CrettiveWork> /--[ Productprepertyies--> //div>//div>//div> !-- Gkks=-legndi--> < //div> !-- Gkk-sttr-rtin,gs--> < /p>Firmamız, gri Ddnüşüm -sanayinde faaliyet göstermeke- ve urumlduğu yılan obri Dbaareıl -ve güvenilir iclretl griçekletuirmeke-dir. Önde gelen urumlştaran bii Dolan iyrmamız, urda. çeşile>ifnin çok genişDolan yelpaz s"nin eer bii Diçin griekl Dbilgi-ve bii kime>if lye dncanmış, griekl Dve yenilikçi exknnorjlyeif yakip tiriek, son itstemteakinaarlarrizedt kalies""ni trttmrmayı fmaçlfmaktaımr.  Torugm sğl ıt ve ualiesrrizedt için kendn,i süiekl Dyenileyen iyrmamız, kazançlt ve baareıl -iclretl için de sekeörü ifsexkeme ke-dir.
ifnr tlişkinDolan iyatları mız için bizyeiye görüaeiek, vasnaajlt öd-me uoşuları mız ve sizyeie ssnduğumuzrrizedtyeifmizi öğrfnebilir""niz. Pyatsa uoşuları na göre çok vasnaajlt olarak aekil"endnrdiğimiz lstrong < //div>/--[omna nt-> < <
<
er> HURDA FİYATLARI/sdiv> <
Tm -Hrda Kiyatları na Buraya Tıklayarak Uanşabilir""niz.
< /sa< < <
<
/sdiv> <
er> HURDA DEMİR FİYATLARI/sdiv> <
DEMİR ÇELİK FABRİKASI HURDA DEMİR FİYATLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ./sdiv> < /sa< < <
<
n,g rtdius"> <
/sdiv> MENÜ < /sdiv> < /l Do=ass"sevmednu-te-mmednu-te-m-ype=-custommednu-te-m-object-custommednu-te-m-hoe= ednu-te-m-11"2"
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >ANASAYFA/scpn >//a
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Krumsal//scpn >//a< < linco=ass"sednu-te-mmednu-te-m-ype=-ptst_ype=tednu-te-m-object-pge_tednu-te-m-9"
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hakkmcızda/scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Belgeler/scpn >//a< /sli>
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >GüacelHurda Fiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KAl marı /scpn >//a< < linco=ass"sednu-te-mmednu-te-m-ype=-custommednu-te-m-object-custommednu-te-m-1589"
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KD-mirFiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KAlm n\yumFiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KBakmrFiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KÇnkkoFiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KKabloFiyatları /scpn >//a</sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda Kağıt Fiyatları /scpn >/sa<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KKartontiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KKo mtiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KKurşuntiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KMakinatiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KMotortiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KNikeltiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KPaslanmaztiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KPtl Şşaetiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KPlastiktiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KPleksitiyatları /scpn >//a<
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >Hrda KSrı Hiyatları /scpn >//a< /sli>
/sdiv>/spn oo=ass"sitle" >İyetişim/scpn >//a< /sdiv>