0212 858 02 78

Sosyal Medyada Biz}

HURDA: BÜYÜYEN GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ

HURDA: BÜYÜYEN GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ
Rate this post

Tüketim sıklığının artması, teknolojinin gelişmesiyle beraber geçmişten günümüze kadar gelmiş bir sektör de ön plana çıkıyor: Hurda, büyüyen geri dönüşüm sektörü. Hurda sektörü, hurda hakkında söylenen çoğu ifadeye karşılık kendi değerini her zaman koruyan ve yıllardır önemini kat ve kat arttırarak çoğalarak gelen bir sektör olma özelliğini taşımaktadır. Hurdanın geri dönüşümün en büyük payını oluşturması da bu sektörün ve hurdacılık mesleğinin de öneminin önümüzdeki senelerde de artacağının en bariz göstergelerinden bir tanesidir.

 
Hurdanın tarihçesi incelenecek olursa gelişmiş ülkeler hurdanın öneminin binlerce yıl öncesinde farkına varmış. Hurdalara ve kendi doğal kaynaklarına sahip çıkarak ülkelerinin ekonomilerine ciddi kazançlar sağlamayı başarmışlar ve sürekli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tüketilen kaynaklarını da korumayı bu sayede sağlamışlardır. İkinci Dünya Savaşında kaybedilen doğal kaynakları kazanma hususunda araştırmalar ve incelemeler yapılmış, kaybedilen kaynakları nereden telafi edecekleri konusunda bir bilgi sağlamaya çalışılmıştır. En sonunda ise ellerindeki hurdaları geri dönüşüm materyali olarak kullanmış ve böylece hem ekonomilerini sağlamlaştırmış hem de kaybedilen kaynakları telafi etme olanağını sağlamışlardır. Hurda hakkında söylenmesi gereken sonuçlardan bir tanesi ülkelerin ekonomisine olan bariz katkısıdır.  Doğal kaynakların kolay bir şekilde elde edilip kaybedilen kaynakların gene aynı kolaylıkla telafi edilmesi ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktadır. Hammaddeler, ciddi paralar karşılığı ile elde edilmektedir. Türkiye’de de durum tam olarak böyledir. Fakat hurdalar sayesinde hem hammaddeler elde edilir, hem de tasarruf sağlanmış olur.

 
Tüm bu cümlelerden ve ifadelerden sonra hurda hakkında söylenecek tek bir şey vardır: Hurda, büyüyen geri dönüşüm sektörüdür. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber, ülkeleri kalkındıracak sektörlerin başında gelmeye devam edecektir. Dünya ekonomisinin gelişmesi için geri dönüşüm sektörü şart ve gereklidir.
Sanayinin gelişen kollarıyla beraber hurda sektörü de sektördeki payını arttırmaya devam ediyor. Hurda hakkında insanların pek bir şey bilmemesine karşın geri dönüşümün ülkeleri iyi yönde desteklediği bilinen bilgiler arasındadır. Hammadde ihtiyacı, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sanayinin gelişmesi ile beraber artış göstermektedir. Teknolojinin sanayi ile beraber gelişmesiyle de hammaddeye olan ihtiyaç gittikçe artmaya devam etmektedir. Ülkemizde de özellikle son dönemlerde ülkenin gelişmesiyle beraber hammadde ihtiyacı git gide artmaktadır. Bu hammaddeye ulaşmanın en kolay ve en ekonomik yolu ise hurdalardır. Hammaddeye ulaşmak ve onu işlemek gerçekten masraflı ve zor bir iştir. Ülkemiz, doğal hammadde yatakları ile gelişmiş bir ülkedir.

 
En önemli hammadde kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu bakımdan özellikle metal işlemeciliği ve metalleri bulup çıkarmak ülkeyi ekonomik yönden zarara uğratacağından hurdalar ile bu iş daha kolay bir şekilde halledilir ve tasarruf sağlanmaktadır. Hurdaya çıkacak olan maddeler, önce ikinci el ürün satın almak isteyen tüketicilerle buluşturulur ve bundan da kar elde edilir. Eğer o ürün, burada da satışa uğramazsa tekrardan tüketiciye ulaştırılmak için geri dönüşüm aşamalarından geçirilir. Hurda, bu sayede hem doğaya hem de tüketiciye tekrardan kavuşmuş olur. Örneğin dışarıda tablalar ve el arabalarıyla toplanan hurdalar keserek ve preslenerek demir-çelik fabrikalarına gönderilir ve ülke ekonomisine katkı sağlanır. Hurda hakkında söylenecek başka önemli bir nokta ise doğada fazla atığın birikmesinin bu sayede önlenmiş olduğudur. Bu şekilde doğaya ve tüketiciye katkıda bulunulmaktadır.
Hurda hakkında söylenecek çok fazla şey vardır. İnsanların kendi metal atıklarını geri dönüşüme kazandıran hurdacılık mesleği ile beraber hurda sektörü de yıllar geçtikçe değerlenmektedir. Önemini yitirmeden zaman içerisinde hızlı bir ivme ile artış göstermektedir.

 
Üzerinde geri dönüşüm işareti olan ambalajlar her zaman tartışmaya açık bir konu olmuştur. Peki, bu işaret neyi temsil ediyor? Sadece elinizdeki ürünün geri dönüşümle yeniden kullanılabileceğini mi? Dışarıda geri dönüşüm için oluşturulmuş özel çöp konteynırları olmasına karşın bizim çok özen göstermediğimiz bu geri dönüşümlü ürünler aslında sanılandan çok daha fazla önem taşımakta. Bu durum sadece geri dönüşüme uyumlu ambalajlarla da sınırlı değil üstelik hurda hakkında da aynı şeyi söylemek mümkün olduğu gibi taşıdığı önemin çok daha fazla olduğunu da söylemek mümkün.  Hurda deyip gözümüzde değersizleştirdiğimiz tüm o ürünlerin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığı sayılar verilerle de açıklanmış durumda.

 
Öncelikle bu sektörde çalışan işçi sayısından bahsedebiliriz. Geri dönüşümde yaklaşık olarak 60.000 işçi çalışmakta. Yani çok da önemsemediğimiz hatta çoğu zaman sırf eğlenmek için içlerine alakasız maddeler atmış olduğumuz geri dönüşüm kutularında toplanan ambalajlar sayesinde 60.000 insan iş bulma ve çalışma imkanı buluyor. Hurda hakkında da aynı oranları söylemek mümkün. Artık çalışmadığı için çöpe atmaya bile tenezzül etmediğiniz o metal eşyalar ya da kullanıp attığınız kağıtlar sayesinde ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, sadece toplanıp geri dönüşüme yollanan hurdalar sayesinde hem sanayiye hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunabilir bir vatandaşlık görevi olan ülkeyi kalkındırmaya yardımcı olmak görevinizi de layıkıyla yerine getirebilirsiniz.

 
Eski lastik, araba aküsü, otomobil, artık motor yağları, kağıt, plastik, cam ve metal ambalajların geri dönüşüme yollanmasıyla beraber ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanabilmektedir. Daha önce gelip birileri hurda hakkında bunları söylese çoğu insana komik gelebilirdi belki ama atık pillerden tutun da miladını doldurmuş araçlara kadar geri dönüşüme yollanabilecek her türlü hurda malzemenin ülke ekonomisine irili ufaklı katkıları olduğu yadsınamaz bir gerçek.

 
Endüstrinin günümüz Türkiye’sinde gelişmesiyle beraber atık madde üretimi de artış kazanmaktadır. Atık madde üretiminin de artış kazanmasıyla hammadde ihtiyacına da bağlı olarak hurda ve hurdacılık mesleği de ivmeli bir şekilde önem kazanmaktadır. Ülkemizdeki hurda haberleri incelendiğinde ekonomimizdeki yeri inkâr edilemeyecek bir boyuttadır.

 
Hurdanın ülke için katkılarından bahsedecek olunursa, bu katkı Avrupa, Asya ya da Amerika kıtası demeden tüm ülkelerin hammadde ihtiyacına bağlı olmasından doğar. Tüm ülkelerin hammaddeye ihtiyaçları vardır. Hammadde, bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde etkilidir. Hammaddeye yakınlık ve onu işleyebilme bir ülke için önemli noktalardan bir tanesidir. Fakat tüm bu söylenen olumlu ifadelerin dışında hammaddeye ulaşmak ve onu işleyebilmek de bir o kadar zordur. Yıllar önce de bu konu hakkında araştırmalar yapılmış ve bu soruna bir çözüm önerisi getirmek amaçlanmıştır. En sonunda ise hurdaların geri dönüşüm yoluyla kullanılması kararında hemfikir olunmuştur. Son yıllarda çıkan hurda haberlerine bakılacak olursa; ülkemizde ve tüm dünyada geri dönüşümün elçileri olan hurdacılık mesleğinde de bir gelişme gözlenmektedir. Hurdacılar kendilerini ‘geri dönüşüm elçisi” olarak tanımlamış ve bunu benimsemişlerdir. Hurdalar, geri dönüşüme uğradıktan sonra hammadde haline getirilir ve elde edilen hammaddeler güzel bir şekilde tekrardan işlenir ve tüketiciye geri kazandırılır. Ülkenin buradaki payı ise hem daha ekonomik hem de daha kolay bir yolla hammaddeye ulaşmış olmasıdır. Ülke, böylece tasarruf yapmış olur. Eski Türk filmlerinde gördüğümüz ‘eskici’ diye bağıran amcalar aslında sadece geri dönüşümün elçilerinden biri ya da birkaçıdır. Geri dönüşüm ve geri dönüşümdeki en büyük paya sahip olan hurda sektörü bir ülkenin ekonomisini geliştirip ekonomiyi canlı tutar.

 
Tüm bu hurda haberleri derlenecek ve özetlenecek olunursa, hurda endüstrinin gelişmesiyle beraber ülkenin çok büyük paylarda tasarruf yapmasını sağlayan bir geri dönüşüm materyalidir. Hurdacı ise bir geri dönüşüm elçisidir.
Hurdacılık sektörü, sanayinin gelişmesiyle beraber sektördeki yerini de geliştirmekte ve payını arttırmaktadır. Hurda, hammadde kaynaklarına duyulan hammaddeye duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan bir sorunla mücadele etmektedir. Ülkenin ekonomisini desteklemekte ve ülkenin tasarruf yapmasını sağlamaktadır. Peki, ülke ekonomisine bu kadar katkı yapan hurda fiyatları ne kadardır?

 
Buna göz atacak olursak, bu biraz da bir borsa sistemidir. Borsa sistemi ile benzerlik göstermektedir. İnişler ve çıkışlar vardır. Fiyat değişimi bazı firmalarda kısa mesaj yoluyla müşterilere ya da bu fiyatları takip etmek isteyenlere duyurulmaktadır. Bunun dışında fiyatlar, fabrikaya göre değişiklik göstermektedir. Yani her fabrikanın kendisine uygun bir fiyat tarifesi vardır. Hatta bu fabrikadaki ürünler de kendi içlerinde gruplara ayrılır. En büyük payı DKP yani ağır, kalın ve çekirdek olmayan hurda alır. Hurda demiri, en çok inşaat sahalarında ortaya çıkmaktadır. Hurda inşaat demiri, yıkılan eski binalar ve işyerlerinden ya da yeni yapılan binalardan çıkmaktadır. Ülkemizde inşaat sektörünün artmasıyla beraber hurda demirinin de artış gösterdiği aşikârdır. DKP, kesme işlemleri sonucu oluşan artık maddelerinin kırpılması ya da preslenmesi sonucu ortaya çıkan hurda demir formudur. Hurda fiyatlarına tekrar bakılacak olursa DKP den sonra ekstra ve ondan sonra da birkaç grup daha devam etmektedir. Örneğin evlerdeki metalik hurdalar ikinci grup hurda sınıfına girmektedir. Bu fiyatların belirlenmesinde ise bazı önemli firmalar kaynak olmaktadır. Bu kaynaklar temel alınarak fiyat tarifesi çıkartılır.

 
Tüm dünyada geri dönüşümün sağlanmasında yardımcı olan hurdalar, bu kadar avantajının yanında çok cüzi miktarda hammaddeye dönüşebilmekte ve hammadde kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Hurdacılık ve hurda sektörü sürekli kendini geliştiren bir sektördür. Hurda fiyatları ise tüm bunların yanında çok ama çok ucuz bir maliyete sahiptir. Böylece ülkenin tasarruf etmesine yardım eder.

 
Bilindiği üzere hurda hem hurda sahibine hem de ülkenin sanayisine katkı sağlayan artık kullanılamaz duruma gelmiş malzemeler topluluğudur. Hurda denildiği zaman hepimizin aklına ilk olarak evdeki eski elektronik aletlerimiz gelmektedir fakat zaman içerisinde eski araçlarımız da hurda sayılabilmekte ve hurda pazarında tatmin edici fiyatlarla satılabilmektedir. Geçtiğimiz sene araçlarla ilgili hurda haberleri bekleyen vatandaşlara Sanayi Bakanı müjdeli bir haber iletmişti, bu haberde hurdaya çıkmış araçların ederinden daha yüksek meblağlarla alınacağı söylenmişti. Bu haberle eski araçlara sahip olan vatandaşlar sevinmiş ve çalışmaların sonuca ulaşmasını beklemeye başlamışlardı.

 
Hurda denildiğinde akla artık işlevsiz olan malzemeler geldiği halde hurdaları bu kadar değerli yapan neydi peki? Hurda haberlerinin yaygınlaşması ve hurdanın zaman içerisinde değerlenmesi elbette ki tesadüf değil. Çalışma sırasında Sanayi Bakanımızın da belirttiği gibi bu uygulama sayesinde hem hurda araçlar trafikten çekilecek, hem kişilere yeni araç satın alma şansı doğacak hem de Türkiye’nin sanayisine katkıda bulunulacaktır, aynı zamanda da üretime katkı sağlanacaktır. Yani hurda alımı tek taraflı bir kazanç sağlamamakta hem ülke ekonomisine, hem hurda araç sahiplerine hem de otomotiv sektörüne katkı ve kazanç sağlamaktadır.

 
Türkiye’de trafikte birçok yaşlı araç bulunmaktadır. Çoğu 20-30 yaşını geçmiş olan bu yaşlı araçlar hem sık sık çıkardıkları arzalar sebebiyle sahiplerine maddi zarar getirmekte hem de yaşlı olduklarından dolayı trafiği tehlikeye sokmaktadırlar. Eski araçlar için duyurulan hurda haberleriyle yaşlı araç sahiplerine hem maddi rahatlık sağlayacak teklifler sunulmakta hem de trafikteki tehlikenin azaltılması hedeflenmektedir. Elindeki hurda araçlardan kurtulan kimseler hem araçların çıkardığı teknik arızalardan kaynaklanan maddi kayıplarından kurtulacak hem de ellerinde bulunan eski araçları ederinden daha fazla bir meblağ ile elden çıkararak yeni araç alma şansına sahip olacaklardır.

08 Eylül 2015
651 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN